Évzáró (2018. június 19.)

2018. június 19-én lezártuk a 2017/2018-as tanévet. Az ünnepség hálaadó szentmisével, Te Deummal kezdődött, amit Fekete Szabolcs iskolalelkész esperes, kanonok atya tartott, majd az iskola udvarán folytatódott, ahol Pintérné Molnár Mariann igazgatónő ismertette a tanévben elért eredményeket és kiosztotta a jutalomkönyveket. Ezt megelőzően az 1. és 2. osztályos tanulóktól verseket hallhattunk, a 4. osztályosok pedig három szép dalt énekeltek el. (felkészítő nevelők: Benedekné Molnár Mária és Kisszabó István)

A galéria itt megtekinthető.

Egyházmegyei ballagás (2018. június 1.)

2018. június 1-jén került sor az egyházmegyei általános iskolai ballagási ünnepre Kalocsán a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. Nagy örömünkre szolgált, és megtiszteltetésnek éreztük, hogy mi is ott ülhettünk a jelen lévő négyszáz diák között.

Főpásztorunk levélben szólította meg a ballagó diákokat, amelynek a szövege itt olvasható:
Kedves Ballagó Diákunk! Elérkezett az ideje általános iskolai ballagásodnak. Örülök, hogy katolikus iskolában végezted el alapfokú tanulmányaidat. Remélem a továbbtanulásnál is gondoltál arra, hogy katolikus iskolában folytasd a megkezdett utat. Ne feledd, a ballagás, - amely szép ünneped - nem azt jelenti, hogy az Egyház közösségéből is elballagsz. Isten továbbra is hív, számít rád. Az Úrnak fontos vagy. Járj el szorgalmasan a vasárnapi Szentmisékre! Éld meg a keresztény közösséget! A hit, amelynek útján elindultál, értelemszerű meghódolás az Isten előtt. Ne feledd, hogy Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Maradj hű mindig Istenhez, és az Egyházhoz! Készülj fel mielőbb a bérmálásra, és nyerd el a keresztény nagykorúság szentségét! Remélem ezen a szép ünnepen is találkozunk majd. Add át szüleidnek is jókívánságaimat és köszönetemet, amiért felelősségük tudatában katolikus iskolába írattak. Isten óvja őket. Ballagásod alkalmából örömmel adom rád, szüleidre és családodra apostoli áldásom. Kívánom, hogy legyetek az Ő hűséges követői a világban. Adjon az Úr sok örömet, és vezéreljen mindig a jó úton. Ne engedje, hogy baj érjen. Oremus pro invicem! Imádkozzunk egymásért!

(Forrás a Kalocsa Belvárosi Plébánia bejegyzése)

A galéria itt megtekinthető.

Névadó (2018. május 30.)

Szent István ereklyéi átvitelének ünnepén intézményünk névadóját ünnepeltük. Tanulóink a Szent Imre-templomban mutatták be a Szent Jobb történetét, melyet kórusénekek követtek. Az előadások után Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be ünnepi szentmisét intézményünk lelki vezetőjével, Fekete Szabolcs kanonok-esperes úrral, valamint több paptestvérrel együtt. Az ünnep az iskola udvarán folytatódott.

A galéria itt megtekinthető.

Költészet napi verses-zenés délután

A költészet napja alkalmából irodalmi barangolásra hívtunk minden kedves érdeklődőt. A klasszikus költeményeket és kortárs költőink verseit a Benedekné Molnár Mária által vezetett drámaszakkör tanulói szavalták - néhány egykori tanítványunkkal kiegészülve - , valamint a BöGitár kíséretével énekelték.

A galéria itt megtekinthető.

Határtalanul! 2018 - Kirándulás Erdélyben

Mondák és legendák nyomában Székelyföldön

Három intézmény 7. osztályos tanulói utaztak együtt: a Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Nagybaracskáról, a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola Bajáról és a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola Sükösdről.
Nagyszalontán megtekintettük, és a gyerekek megkoszorúzták Arany János szobrát. A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola Tanulói dramatikus játékkal elevenítették fel Arany János Szondi két apródja című balladájának történetét. Láthattuk a felújított Csonka-tornyot is.
A gyerekek kölcsönösen megismertették egymással intézményeiket. A magyarországi általános iskolák átadták ajándékaikat. A bemutatkozást követően közös sporteseményen vettek részt.

Előkészítő foglalkozás:

Ismerkedtünk Erdély a Székelyföld földrajzi elhelyezkedésével, adottságaival, történelmével. Az ott élő magyarság lélekszámával, körülményeivel, kisebbségi helyzetükkel próbáltuk megismertetni tanulóinkat. Térképet használva bejártuk leendő útvonalunkat. Felelevenítettük a Székely himnuszt, néhány más dalunkat és a mondákat.

Értékelő óra:

Tanulóink a vendégek, a többi diáktársuk és az érdeklődő szülők előtt napokra felosztva az Erdélyben töltött időt bemutatták a programokat, képeket és videókat kivetítve élménybeszámolókat tartottak. Egy-egy székely viccel és közös énekléssel tették színesebbé a délutánt.

Programok:

Erdély különlegessége nem csupán történelmi mivoltából ered, hanem gyönyörű tájai, természeti értékei is megragadják az embert. Mivel szívünkhöz nagyon közel áll Székelyföld, ezért gondoltuk úgy, hogy megpróbáljuk bejárni csodálatos tájait, megismerkedni természeti értékeivel, történelmi emlékeivel. Vendéglátóinktól, Gyergyóújfaluból indultunk minden nap célpontjaink felé. Tanulóink történelmi ismereteit élményekkel bővítette Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Székelyudvarhely megtekintése. Az erdélyi hegyek páratlan szépségeiben, természeti csodáiban, értékeiben gyönyörködhettek a gyerekek Parajdon, a Szent Anna-tónál, a Békás-szorosban, a Gyilkos-tónál. Rácsodálkozhattak a Mohos-láp növényritkaságaira. Korondon olyan mesterséggel ismerkedhettek meg, mely Európában, de a világon is igen ritka: a taplász munkáját kísérhették figyelemmel. A fazekas műhelyben pedig maguk is dolgozhattak az agyaggal, kerámiákat készítettek. A testvérfalu, Gyergyóújfalu 7. osztályosaival egy délelőttöt eltöltve szerezhettek új ismeretségeket, majd a következő nap estéjén a táncházban mulathattak együtt. Csíksomlyón járva megismerkedhettek tanulóink a székelység és az egész magyarság egyik legjelentősebb európai zarándokhelyével. A kegytemplomot is meglátogattuk itt, illetve Csíkszeredán a Millenniumi-templomot. A vendéglátó falu plébánosa is közös szentmisére invitálta csoportunkat.

(Készítette: Benedekné Molnár Mária és Soósné Korsós Erika)
A galéria itt megtekinthető.

Köznevelési intézmények lelki napja Baján

A Danubia AMI néptáncos növendékei - jelenlegi és egykori tanítványaink - nagy sikerrel szerepeltek a március 24-én Baján megrendezett lelki nap bemutatkozó programrészében.

A galéria itt megtekinthető.
(A képek forrása a Kalocsa Belvárosi Plébánia „Köznevelési intézmények lelki napja Baján” című albuma.)

Rajz szakos általános iskolai óraadó tanár felvétel

A Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola
rajz szakos általános iskolai tanárt keres óraadói munkakörbe.

Munkavégzés helye:
6527 Nagybaracska Szabadság tér 19-21.

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal a munkavégzés helyén.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
79/361-152 vagy 30/7973527

Jótékonysági bál az óvodában


A nagybaracskai Szent István Katolikus
Óvoda és Általános Iskola
óvodai Szülői Munkaközössége
és az óvoda dolgozói
szeretettel várnak minden kedves szórakozni
vágyó hölgyet, urat és barátaikat
egy kellemes estére.

Helyszín: művelődési ház

Időpont: 2018. február 10.
Vendégvárás 18:00-tól

Zenél: Hetyei Róbert

A bál teljes bevételét az óvoda ebédlőjében lévő
bútorok cseréjére fordítjuk.

Támogató- és belépőjegyek vásárolhatók az Óvodában.

Vízkereszt

Iskolalelkészünk, Fekete Szabolcs atya vízkereszt ünnepe alkalmából megáldotta intézményünket: iskolánkat, óvodánkat, dolgozóinkat, neveltjeinket, tanulóinkat és a két épület tantermeit, helyiségeit.

A bejárattal szemben felkerült a 20+C+M+B+18 felirat, amely a három napkeleti királyra - Casparus, Melchior és Balthasar -, valamint az új naptári évre utal Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi: "Christus Mansionem Benedicat." - azaz „Krisztus áldja meg e házat”.

Adventi előkészületek és programjaink (2017. december)

Az ünnepi várakozás időszakában gyermekeink és munkatársaink aktívan kivették részüket az előkészületekben.

Az iskola folyosóján és a templom előtt elkészítették az adventi koszorút, és a két ezüstfenyő is ünnepi ruhát öltött magára. A tanulókat Tóth-Kovács Zita és Soósné Korsós Erika tanárnők és Andócsiné Balázs Beatrix, az SzMK tagja segítette.

Szent Miklós emléknapján Fekete Szabolcs iskolalelkész atya intézményi szentmisét mutatott be.

A galéria itt megtekinthető.

Az első és a harmadik adventi szombaton nagycsoportos óvodásaink, valamint tanulóink gyújtották meg a templom előtti koszorú gyertyáit. A felkészítő nevelő Gyimesi Kornélia óvónő és Karaszi Zsuzsanna tanítónő volt.

December 16-án kézműves foglalkozást szerveztünk tanítványaink részére, amelyen karácsonyi díszeket készíthettek.

Diákjaink valamennyi adventi szentmisén énekekkel tették emlékezetesebbé a várakozást. Felkészülésüket Valkai János hitoktató segítette.

Az adventi vasárnapokat követő első tanítási napon iskolalelkészünk, Fekete Szabolcs atya vezetésével reggeli áhítaton vettünk részt tanulóinkkal.

December 19-én intézményi szentmisén készítettük fel lelkünket az ünnepre. A galéria itt megtekinthető.

December 22-én részt vettünk a "X. Karácsonyt várva" elnevezésű rendezvényen. A galéria itt megtekinthető.

December 23-án tanítványaink Valkai János kíséretében pásztorjátékkal járták a falu utcáit és kopogtattak be otthonainkba. Ezt a pásztorjátékot a szentesti szentmisén is előadták. A galéria itt megtekinthető.

"Karácsonyt várva" - Falukarácsony

Idén már 10. alkalommal került sor a "Karácsonyt várva" elnevezésű községi műsorra, amelyben hagyományainkhoz híven a falu apraja-nagyja énekkel, versekkel, prózai részletekkel, feldolgozásokkal és dalokkal köszönti az ünnepet.

Bögi István polgármester úr és Zsigó Róbert helyettes államtitkár úr köszöntője után a Gyöngyösbokréta Népdalkör műsora következett.

Ezt követően nagycsoportos óvodásaink léptek a színpadra, hogy dalokkal és versekkel köszöntsék az ünnepet Gyimesi Kornélia óvónő és .Hegedűs Józsefné dajka segítségével.

Ezt követően iskolánk 2., 3. és 4. osztályos tanulóinak, a Danubia AMI növendékeinek és a BöGitár tagjainak közös produkciója következett. Felkészítők voltak: Andócsi Adél, Andócsi Mónika, Benedekné Molnár Mária, Bögi István András, Csabai Lászlóné, Kiss Zoltán, Kovanecz-Szegedi Nikoletta.

A nézőtér és a színpad díszletét Andócsiné Balázs Beatrix szülő, valamint Soósné Korsós Erika és Tóth-Kovács Zita tanárnő készítette.

A 2017/2018-as tanév őszi programjai


ÓVODA:

Szeptember 22-én apák napi foglalkozást szerveztek óvodás gyermekeink számára a csoportóvónők és a dajkák. Céljuk a következő volt ezzel a kezdeményezéssel:
"Az apák szerepe semmivel sem kevesebb, nem kevésbé fontos, mégis az anyák napi köszöntés vált csak szokássá. Ezt szeretnénk az apák napjával orvosolni, hogy kicsit egyensúlyba lendítsük a mérleg nyelvét.Kapják meg az apukák is a kellő elismerést! Megköszönjük munkájukat, áldozatvállalásukat, gondoskodásukat, amit a családjukért, gyermekeikért tesznek."

Ősszel diószedésen voltak óvodánk gyermekei. A kapott diót nagy lelkesedéssel tisztították meg és fogyasztották el a gyerekek.​

A Süni csoportos gyerekek Bajára mentek kirándulni a piacra és környékére.

Október 2-án a Süni és a Halacska csoport Máriakönnyére kirándult. Szent László ÁMK Óvodája hívta meg úket Vodicára, hogy vegyenek részt a gyerekszentmiséjükön. Együtt imádkoztak és gyertyát gyújtottak a Szűz Mária-szobornál. Utána bejárták a túraútvonalat.

Október 3-án a Süni és a Halacska csoport megemlékezett az idősekről: műsorral kedveskedtek a helyi idősek otthona lakóinak. Látogatásuk mottója az alábbi volt: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” (Sütő András)

ISKOLA:

November 5-én, templomunk búcsúnapján, Szent Imre herceg emléknapján az ünnepi szentmisén egy jelenettel idézték fel tanulóink Szent István király, Imre herceg és Gellért püspök alakját. Dramatizált játékuk az Intelmek legfontosabb gondolatait idézte.

November 6-án, a Megmaradás ünnepén iskolánk tanulói emlékeztek meg szentmise keretén belül arról, hogy falunk megmenekült a teljes pusztulástól. Felkészítőjük mindkét alkalommal Benedekné Molnár Mária és Németh Erzsébet volt.

Novemberben kézműves foglalkozást tartottunk az iskolában nagycsoportos óvodásaink és szüleik számára tanítóink közreműködésével.

Szeptember 10-én, a vodicai Kisboldogasszony-kápolna búcsújának ünnepélyes szentmiséjén szép számban vettek részt tanulóink és dolgozóink. 10 órakor kezdődött szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök celebrálta.

Szeptember 1-jén kezdetét vette a 2017/2018-as tanév.

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖS RENDEZVÉNYEI ÉS PROGRAMJAI:

A Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Szülői Munkaközössége 2017. november 11-ére jótékonysági bált szervezett. A bál bevételét az iskolaudvar pályára vezető
támfalának felújítására fordítjuk.

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön községi megemlékezésen vettünk részt. Emlékezve az akkori eseményekre az ünnepi szentmisét és a koszorúzást követően a Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodás neveltjei és tanulói idézték fel a történteket. Először a nagycsoportosok léptek színpadra. A gyerekeket Gyimesi Kornélia csoportóvónő, Hegedűs Józsefné dajka, valamint Patkó-Orsós Nikolett főiskolai hallgató segítette a felkészülésben. Őket a 6. és 7. osztály ünnepi műsora követte. Felkészítő tanárok Tóth-Kovács Zita és Soósné Korsós Erika. Meg kell említeni Andócsiné Balázs Beatrix SzMK-s szülő munkáját, aki a felkészítő tanárok mellett szintén aktív szerepet vállalt a díszlet kialakításában.

Október 25-én Fekete Szabolcs atya szentmisét mutatott be halottaink lelki üdvéért, ezt követően pedig valamennyi tanulónk és dolgozónk fejet hajtott a községi temetőben a nagy keresztnél, majd osztályszinten gyertyát gyújtottunk és imádkoztunk elhunyt szeretteinkért.

2017 októberében Óbányára kirándultunk: október 7-én a felső tagozat, október 15-én az alsó tagozat tanulói gyönyörködhettek az őszi Mecsek szépségében.

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról. A kivégzettekre az 5. osztály tanulóinak közreműködésével emlékeztünk. Népdalt énekelt Bögi Emma 7. osztályos tanuló. Felkészítőjük Valkai Jánosné és Sümegi Péter volt.

Október 1-jén az idősek világnapja alkalmából óvodás gyermekeink, dráma szakkörös tanulóink és a Danubia AMI növendékei dalokkal és versekkel köszöntötték községünk nyugdíjas lakóit. Felkészítőjük Gyimesi Kornélia és Nánai Anikó óvónő, Hegedűs Józsefné és Molnár Katalin dajka, Benedekné Molnár Mária, Hosszúné Balla Lenke és Németh Erzsébet tanárnő, valamint Andócsi Adél és Andócsi Mónika volt.

Tanévnyitó ünnepi szentmisére (Veni Sancte) augusztus 31-án került sor.

A galéria itt megtekinthető.

Jótékonysági bál

Meghívó
A Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Szülői Munkaközössége
szeretettel várja Önt
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA
2017. november 11-én

Vendégvárás: 18 órától
a nagybaracskai művelődési házban.

A belépőjegy ára vacsorával 2000 Ft/fő,
a támogatói jegy 500 Ft.
A jegyek elővételben megvásárolhatók az iskolában
és az SZMK-s szülőknél.

A tombolasorsoláshoz minden felajánlást szívesen fogadunk.
A bál bevételét az iskolaudvar pályára vezető
támfalának felújítására fordítjuk.
Támogatását köszönjük!

Oldalak