Információk a tanévkezdéssel kapcsolatban

Tanévkezdés


TANKÖNYVOSZTÁS:
2016. aug. 27-én (pénteken) 8 és 12 óra között
2016. aug. 29-én (hétfőn) 14 és 16 óra között

T Á J É K O Z T A T Ó
Tankönyvosztással kapcsolatos tudnivalók

Az 5 - 8. osztályosoknak a tankönyv kedvezményre jogosító igazolást le kell adni, melyek a következők lehetnek:
- tartós betegség esetén érvényes orvosi igazolás (Magyar Államkincstár)
- SNI-s gyermek esetén érvényes szakvélemény
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén a 2016. október 1-jén is érvényes határozat
- 3 vagy több gyermek esetén a családi pótlék összegéről szóló érvényes igazolás.
2016 szeptemberétől az 1 - 4. osztályosoknak a tankönyvcsomagok ingyenesek, így nekik ezen igazolásokat a tankönyvhöz nem kell bemutatni, csak akkor, ha igénylik az iskolai étkezést.
A fizetős tanulók részére a csekkek még nem érkeztek meg.

Kérjük a szülőket, hogy a tankönyvek kiosztására lehetőség szerint a gyermekükkel együtt jöjjenek az iskolába, mert újra felmérésre kerülnek a szakköri és napközi igények.
Lehetőség van a hit- és erkölcstan nyilatkozat módosítására is.

Kérünk minden szülőt, hogy hozza magával személyes okmányait (személyi igazolvány vagy útlevél és lakcímkártya), illetve a gyermek lakcímkártyáját.
Akinek az időpont nem megfelelő, a 79/361-152-es vagy 79/561-150-es telefonszámon egyeztethet.

Étkezési kedvezménnyel kapcsolatos tudnivalók

Azon gyerekek, akik 100%-os térítési díjkedvezményben részesülnek, hozzák magukkal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító érvényes határozatot.
Azon tanulók, akik 50%-os térítési díjkedvezményben részesülnek, hozzák magukkal:
- 3 vagy több gyermek esetén a családi pótlék összegéről szóló érvényes igazolást
- tartós betegség esetén érvényes orvosi igazolást (Magyar Államkincstár).

Nagybaracska, 2016. augusztus 23.