Határtalanul! 2018 - Kirándulás Erdélyben

Mondák és legendák nyomában Székelyföldön

Három intézmény 7. osztályos tanulói utaztak együtt: a Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Nagybaracskáról, a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola Bajáról és a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola Sükösdről.
Nagyszalontán megtekintettük, és a gyerekek megkoszorúzták Arany János szobrát. A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola Tanulói dramatikus játékkal elevenítették fel Arany János Szondi két apródja című balladájának történetét. Láthattuk a felújított Csonka-tornyot is.
A gyerekek kölcsönösen megismertették egymással intézményeiket. A magyarországi általános iskolák átadták ajándékaikat. A bemutatkozást követően közös sporteseményen vettek részt.

Előkészítő foglalkozás:

Ismerkedtünk Erdély a Székelyföld földrajzi elhelyezkedésével, adottságaival, történelmével. Az ott élő magyarság lélekszámával, körülményeivel, kisebbségi helyzetükkel próbáltuk megismertetni tanulóinkat. Térképet használva bejártuk leendő útvonalunkat. Felelevenítettük a Székely himnuszt, néhány más dalunkat és a mondákat.

Értékelő óra:

Tanulóink a vendégek, a többi diáktársuk és az érdeklődő szülők előtt napokra felosztva az Erdélyben töltött időt bemutatták a programokat, képeket és videókat kivetítve élménybeszámolókat tartottak. Egy-egy székely viccel és közös énekléssel tették színesebbé a délutánt.

Programok:

Erdély különlegessége nem csupán történelmi mivoltából ered, hanem gyönyörű tájai, természeti értékei is megragadják az embert. Mivel szívünkhöz nagyon közel áll Székelyföld, ezért gondoltuk úgy, hogy megpróbáljuk bejárni csodálatos tájait, megismerkedni természeti értékeivel, történelmi emlékeivel. Vendéglátóinktól, Gyergyóújfaluból indultunk minden nap célpontjaink felé. Tanulóink történelmi ismereteit élményekkel bővítette Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Székelyudvarhely megtekintése. Az erdélyi hegyek páratlan szépségeiben, természeti csodáiban, értékeiben gyönyörködhettek a gyerekek Parajdon, a Szent Anna-tónál, a Békás-szorosban, a Gyilkos-tónál. Rácsodálkozhattak a Mohos-láp növényritkaságaira. Korondon olyan mesterséggel ismerkedhettek meg, mely Európában, de a világon is igen ritka: a taplász munkáját kísérhették figyelemmel. A fazekas műhelyben pedig maguk is dolgozhattak az agyaggal, kerámiákat készítettek. A testvérfalu, Gyergyóújfalu 7. osztályosaival egy délelőttöt eltöltve szerezhettek új ismeretségeket, majd a következő nap estéjén a táncházban mulathattak együtt. Csíksomlyón járva megismerkedhettek tanulóink a székelység és az egész magyarság egyik legjelentősebb európai zarándokhelyével. A kegytemplomot is meglátogattuk itt, illetve Csíkszeredán a Millenniumi-templomot. A vendéglátó falu plébánosa is közös szentmisére invitálta csoportunkat.

(Készítette: Benedekné Molnár Mária és Soósné Korsós Erika)
A galéria itt megtekinthető.