Az internet veszélyei

máj
02


Bedics Edit c. r. őrnagy, a Bajai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának kiemelt főelőadója 2017. április 27-én a szülők, 2017. május 2-án pedig felsős tanulóink számára tartott érdekes és megdöbbentő előadást a világháló veszélyeiről.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Egyházmegyei ministráns találkozó

ápr
29


2017. április 29-én egyházmegyei ministránstalálkozó zajlott Kalocsán. Iskolánk ministránsai ünnepi szentmisén vettek részt a Főszékesegyházban, majd különféle programok, rövid előadások és játékos vetélkedők várták őket.
A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Nyílt nap a Nagybaracskai Katasztrófavédelmi Őrsön

ápr
28


2017.04.28-án a Nagybaracskai Katasztrófavédelmi Őrsön nyílt nap keretén belül mutatták be a helyi tűzoltók azokat a felszereléseket, eszközöket, amiket a tűzoltáshoz, baleset esetén a mentésekhez használnak.

A program végén lehetőségük volt a gyerekeknek kipróbálni a a tűzoltóautót.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Nyílt nap az óvodában

ápr
27


2017.április 27-én óvodánk nyílt napot tartott, amelyre nagy szeretettel vártuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket. Lehetőségük volt minden csoportot végigjárni és betekintést nyerni a mindennapi életünkbe. Nagy öröm volt számunkra, hogy sok szülő használta ki ezt az alkalmat, és gyermekeikkel együtt játszottak, bekapcsolódtak a napi programokba.

Köszönjük, hogy jelenlétükkel színesebbé tették ezt a napot!

Posted By Admin tovább

Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

A Holokauszt áldozatai előtt tisztelegve megtekintettük iskolánk 8. osztályos tanulóinak rövid megemlékezését.
Felkészítőjük Sümegi Péter osztályfőnök volt.

Közös szülői értekezlet: Az internet veszélyei

ápr
12

Tisztelt Szülők!

Iskolánk 2017. április 27-én 17 órától közös szülői értekezletet szervez, amelynek témája:
Az internet veszélyei.
Vendégünk lesz Bedics Edit,c. r. őrnagy, a Bajai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának kiemelt főelőadója.
Minden szülő megjelenésére számítunk.

Pintérné Molnár Mariann
igazgató

Posted By Admin tovább

Április 11. - a magyar költészet napja


A magyar költészet napja alkalmából drámaszakkörös tanulóink Benedekné Molnár Mária vezetésével verses-zenés délutánra invitálták iskolánk diákjait és községünk lakosságát.

Húsvéti készülődés az óvodában

ápr
11


A nagycsoportosoknál április 7-én, a kiscsoportban április 10-én zajlott a húsvéti készülődés a szülőkkel együtt, ami nagyon jól sikerült.
Gyerekek, felnőttek családias hangulatban készítették a húsvéti báránykát, nyuszit, tojást, kiscsibét.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

A költészet napja

ápr
07


A Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola drámaszakkörös tanulói szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a magyar költészet napja alkalmából rendezett verses-zenés kulturális barangolásra.
Időpont: 2017. április 11. (kedd) 17 óra
Helyszín: a Művelődési Ház kisterme
Posted By Admin tovább

Nyílt tanítási nap

ápr
05


Nyílt tanítási nap az iskolában: 2017. április 28. (péntek)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Posted By Admin tovább

Iskolai beíratás a 2017/2018-as tanévre

ápr
03


A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem a Bajai Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A.§(1) c) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen határozta meg:

A beiratkozás a Bajai Járás összes általános iskolájában:

2017. április 20. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2017. április 21. napján 8-19 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:
o a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
o a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
o a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
o az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2017. május 11-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:
• az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Bajai Tankerületi Központ igazgatójának, (Sárosi Magdolna, 6500 Baja Tóth Kálmán tér 3)
• a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7. § (1) a) valamint a 11 § (1) bekezdése alapján 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Posted By Admin tovább

A víz világnapja - témahét

már
22


"És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn." ...

"És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint. és látá Isten, hogy jó."

A víz világnapja alkalmából óvodásaink témahét keretében foglalkoztak a vizes élőhelyekkel, a víz fontosságával és védelmének jelentőségével.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Megemlékezés nemzeti ünnepünkön

már
14


Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából megemlékezést láthattunk óvodásaink és 5. osztályos tanulóink közreműködésével.
Munkájukért köszönet illeti a gyermekeket és az őket felkészítő pedagógusokat, valamint segítő munkatársakat.

Először a nagycsoportosok léptek színpadra. Az elhangzó verseket Barna Zoltánné válogatta, a felkészülésben Nánai Anikó óvónő és Németh Istvánné dajka segített.
Őket a középsősök követték Pintérné Gyurkity Ágnes óvónő és Molnár Katalin dajka vezetésével.
Az óvodások megemlékezését a legkisebbek zárták, akik Vöőné Nagy Judit óvónő, Blancsák Annamária pedagógiai asszisztens és Hegedűs Józsefné dajka segítségével készültek fel.

Az óvodásokat követően iskolánk 5. osztályos tanulói emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. A felkészülésben osztályfőnökük, Tóth-Kovács Zita volt segítségükre.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Óvodai előadás

már
14


2017 márciusában óvodásaink megtekintették A sárkány és a nyúl című előadást.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Sportfoglalkozás

már
08


2017. március 8-án délután elsős tanulóink és nagycsoportos óvodásaink számára sportfoglalkozást szerveztünk Csabai Lászlóné és Tóth-Kovács Zita vezetésével. A gyerekek örömmel mutatták meg ügyességüket és vettek részt a különböző mozgásos feladatokban, így végül a 45 percesre tervezett foglalkozás másfél órán át tartott. Dicséret illet minden elsős és óvodás gyermeket a példás magaviseletért és a lelkesedésért.
Posted By Admin tovább

Hamvazószerda

már
01
Hamvazószerdai szentmise


A nagyböjti időszak kezdetén, hamvazószerdán óvodásaink, iskolásaink, dolgozóink, valamint a falu lakói szentmisén vettek részt, amelyet Fekete Szabolcs atya, iskolánk lelki vezetője tartott. A prédikációban Szabolcs atya beszélt a hamu három jelentéséről és böjt fontosságáról, lényegéről. A szentmise keretén belül sor került a hamvazkodásra is.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Állásajánlat óvodapedagógus részére

feb
28


A Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodapedagógust keres.

Munkavégzés helye:

6527 Nagybaracska
Nagyváradi utca 1-3.

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal az alábbi címen:

6527 Nagybaracska
Szabadság tér 19-21.

Telefon: 30/7973527 és 79/361152

Posted By Admin tovább

Szentmise hamvazószerdán

feb
27


Hamvazószerdán, 2017. március 1-jén 11 óra 30 perckor hamvazkodással egybekötött intézményi szentmise lesz, amelyre mindenkit - falunk idősebb és fiatalabb lakóit egyaránt - szeretettel hívunk és várunk.
Posted By Admin tovább

Irodalmi Kávéház a Szent László ÁMK-ban

feb
23


A Szent László ÁMK "Irodalmi Kávéház" elnevezéssel 2017. február 23-ára versenyt szervezett a katolikus iskolák számára. A verseny témája a Szent Lászlóhoz fűződő legendák és a középkor feldolgozása volt.
A feladatok megoldásában a legnagyobb szerepet a kreativitás és a hatékony csapatmunka kapta.
A csapatok előzetes feladattal is készültek, a mi tanulóink - a "Lovagok" csapata - egy dramatizált jelenetet adtak elő.

Csapattagok:
Bögi Emma Boglárka, Kövesi Tünde, Vöő Balázs és Oszwald András Sándor 6. osztályos, valamint Juhász Edina 5. osztályos tanuló, a póttag Andócsi Balázs 5. osztályos tanuló volt.

Csapatunk szépen helytállt a versenyen. Helyezések nem voltak, tanulóink "a legjátékosabb" csapatnak szóló oklevelet vehették át.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

feb
22


A kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja, február 25-e alkalmából iskolánk 7. osztályos tanulói vers- és prózarészletekkel idézték fel a múlt ezen sötét időszakát.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Az óvoda nyitva tartása

feb
21


Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola
6527 Nagybaracska Nagyváradi utca 1-3.
Tel.: 06307973127
Tel.: 79/361-177 (2-es mellék)
E-mail: nagybaracska.ovoda@gmail.com
Az óvoda nyitva tartása:
Hétfő: 6:30 – 16:30
Kedd: 6:30 – 16:30
Szerda: 6:30 – 16:30
Csütörtök: 6:30 – 16:30
Péntek: 6:30 – 16:30

Posted By Admin tovább

Intézményi szentmise február 14-én

feb
14


Szent Cirill (827–869) és Szent Metód (815–885) liturgikus emléknapján, február 14-én Fekete Szabolcs atya, intézményünk lelki vezetője szentmisét mutatott be.
A keleti kereszténység két apostolát – akik testvérek voltak –, Európa társ-védőszentjeit keleten és nyugaton egyaránt tisztelik.
A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Balázs napi áldás

feb
03


Szent Balázs napján, február 3-án Fekete Szabolcs atya, iskolánk lelki vezetője áldásban részesítette az intézményünkben nevelődő és tanuló gyerekeket, valamint dolgozóinkat „torokbetegség és minden más baj” ellen.
Posted By Admin tovább

Intézményünk megszentelése Vízkereszt napján

jan
06


Vízkereszt napján, január 6-án Fekete Szabolcs atya, intézményünk lelki vezetője megszentelte óvodánkat és iskolánkat: az intézményben nevelődő és tanuló gyermekeket, dolgozóinkat, csoport-, osztály- és tantermeinket és az irodákat.
A "20+C+M+B+17" felirat a szentelés évszámát, valamint a három napkeleti bölcs, Gáspár,Menyhért és Boldizsár (Caspar, Melchior, Balthasar) nevét jelképezi, illetve utal a következőre: „Christus Mansionem Benedicat!”, azaz: „Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Adventi gyertyagyújtás az iskolában

dec
25


Az adventi vasárnapokat követő tanítási napon iskolánkban is sor került az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtására tanulóink közreműködésével.
A galéria itt megtekinthető.
Posted By Admin tovább

Gyertyagyújtás advent vasárnapjain a templomban

dec
25


Tanulóink advent valamennyi vasárnapján tevékenyen részt vettek a gyertyagyújtáson. Köszönet illeti a szorgalmas gyerekek, valamint Szaniszló Tibor atya és Valkai János hitoktató munkáját.
A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Pásztorjáték

dec
25


December 24-én az esti ünnepi szentmisét megelőzően pásztorjátékot láthattunk 6.és 8. osztályos tanulóink előadásában. Köszönet a szereplőknek és Valkai János hitoktatónak.
A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Falukarácsony

dec
17


A „Karácsonyt várva” elnevezésű rendezvény hagyománnyá vált településünkön, és idén immár 9. alkalommal adott lehetőséget arra, hogy az ünnepi előkészületek forgatagában kicsit megpihenjünk és átadjuk magunkat a szórakozásnak.
A negyedik adventi vasárnap előestéjén a szentmisét követően gyertyagyújtásra került sor a templom előtt a Danubia AMI néptáncos növendékeinek közreműködésével.
Ezután vette kezdetét a karácsonyi műsor.
A szereplők között ott voltak intézményünk nagycsoportos óvodásai, 3. és 4. osztályos tanulói, a Danubia AMI növendékei és a BöGitár legfiatalabb tagjai. Valamennyi műsorszám szívet melengető volt.
Bízunk benne, mindenki vitt haza egy-egy kis részt a lelkében a látottakból-hallottakból, legyen az egy dallam, egy versrészlet, egy jelenet vagy a színpadkép.
Köszönet illeti a szereplőket, a felkészítőket és mindenkit, aki a szervezésben, a lebonyolításban és a díszítésben segédkezett:
Barna Zoltánné és Aladics Katalin óvónők, Németh Istvánné dajka, Benedekné Molnár Mária, Kiss Szilárdné, Tóth-Kovács Zita, Soósné Korsós Erika és Németh Erzsébet pedagógusok, Andócsi Mónika és Andócsi Adél, a néptánccsoport vezetői, Bögi istván András, a BöGitár vezetője, valamint Andócsiné Balázs Beatrix, szülő, az SzMK tagja.
A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Szavalóverseny

dec
16


Tóth Dorka 4. osztályos és Márta Netti 8. osztályos tanulónk részt vett az akasztói Kunszt József Katolikus Általános Iskola szavalóversenyén, és elismerő oklevélben részesült. A zsűri elnöke Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő, műfordító volt. Köszönet illeti tanulóinkat, valamint felkészítőiket: Kiss Szilárdnét és Benedekné Molnár Máriát.

A galéria itt megtekinthető.

Posted By Admin tovább

Színházi program

dec
15


December 14-én 3.és 4. osztályos tanulóink A Notre Dame-i toronyőr című darabot tekintették meg, amelyet a RÁBL Színpad és Zenei Közösség előadásában láthattak.
Posted By Admin tovább

Oldalak

Feliratkozás Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola RSS csatornájára