Irodalmi Kávéház a Szent László ÁMK-ban


A Szent László ÁMK "Irodalmi Kávéház" elnevezéssel 2017. február 23-ára versenyt szervezett a katolikus iskolák számára. A verseny témája a Szent Lászlóhoz fűződő legendák és a középkor feldolgozása volt.
A feladatok megoldásában a legnagyobb szerepet a kreativitás és a hatékony csapatmunka kapta.
A csapatok előzetes feladattal is készültek, a mi tanulóink - a "Lovagok" csapata - egy dramatizált jelenetet adtak elő.

Csapattagok:
Bögi Emma Boglárka, Kövesi Tünde, Vöő Balázs és Oszwald András Sándor 6. osztályos, valamint Juhász Edina 5. osztályos tanuló, a póttag Andócsi Balázs 5. osztályos tanuló volt.

Csapatunk szépen helytállt a versenyen. Helyezések nem voltak, tanulóink "a legjátékosabb" csapatnak szóló oklevelet vehették át.

A galéria itt megtekinthető.

Intézményi szentmise február 14-én


Szent Cirill (827–869) és Szent Metód (815–885) liturgikus emléknapján, február 14-én Fekete Szabolcs atya, intézményünk lelki vezetője szentmisét mutatott be.
A keleti kereszténység két apostolát – akik testvérek voltak –, Európa társ-védőszentjeit keleten és nyugaton egyaránt tisztelik.
A galéria itt megtekinthető.

Intézményünk megszentelése Vízkereszt napján


Vízkereszt napján, január 6-án Fekete Szabolcs atya, intézményünk lelki vezetője megszentelte óvodánkat és iskolánkat: az intézményben nevelődő és tanuló gyermekeket, dolgozóinkat, csoport-, osztály- és tantermeinket és az irodákat.
A "20+C+M+B+17" felirat a szentelés évszámát, valamint a három napkeleti bölcs, Gáspár,Menyhért és Boldizsár (Caspar, Melchior, Balthasar) nevét jelképezi, illetve utal a következőre: „Christus Mansionem Benedicat!”, azaz: „Krisztus áldja meg e hajlékot!”.

A galéria itt megtekinthető.

Falukarácsony


A „Karácsonyt várva” elnevezésű rendezvény hagyománnyá vált településünkön, és idén immár 9. alkalommal adott lehetőséget arra, hogy az ünnepi előkészületek forgatagában kicsit megpihenjünk és átadjuk magunkat a szórakozásnak.
A negyedik adventi vasárnap előestéjén a szentmisét követően gyertyagyújtásra került sor a templom előtt a Danubia AMI néptáncos növendékeinek közreműködésével.
Ezután vette kezdetét a karácsonyi műsor.
A szereplők között ott voltak intézményünk nagycsoportos óvodásai, 3. és 4. osztályos tanulói, a Danubia AMI növendékei és a BöGitár legfiatalabb tagjai. Valamennyi műsorszám szívet melengető volt.
Bízunk benne, mindenki vitt haza egy-egy kis részt a lelkében a látottakból-hallottakból, legyen az egy dallam, egy versrészlet, egy jelenet vagy a színpadkép.
Köszönet illeti a szereplőket, a felkészítőket és mindenkit, aki a szervezésben, a lebonyolításban és a díszítésben segédkezett:
Barna Zoltánné és Aladics Katalin óvónők, Németh Istvánné dajka, Benedekné Molnár Mária, Kiss Szilárdné, Tóth-Kovács Zita, Soósné Korsós Erika és Németh Erzsébet pedagógusok, Andócsi Mónika és Andócsi Adél, a néptánccsoport vezetői, Bögi istván András, a BöGitár vezetője, valamint Andócsiné Balázs Beatrix, szülő, az SzMK tagja.
A galéria itt megtekinthető.

Szavalóverseny


Tóth Dorka 4. osztályos és Márta Netti 8. osztályos tanulónk részt vett az akasztói Kunszt József Katolikus Általános Iskola szavalóversenyén, és elismerő oklevélben részesült. A zsűri elnöke Buda Ferenc, Kossuth-díjas költő, műfordító volt. Köszönet illeti tanulóinkat, valamint felkészítőiket: Kiss Szilárdnét és Benedekné Molnár Máriát.

A galéria itt megtekinthető.

Szentmise intézményünkért és ajándékozás Szent Miklós emléknapján


December 6-án, Szent Miklós püspök emléknapján Fekete Szabolcs atya mutatott be szentmisét intézményünkért. Az iskolamise után meglátogatott bennünket Miklós püspök. A templomban az iskolásokat, ezt követően pedig az óvoda épületében az óvodásokat ajándékozta meg a Mikulás. A gyerekek énekkel és verssel köszönték meg a finom édességeket.

Advent első vasárnapja


Az első adventi vasárnapot megelőző estén nagycsoportos óvodásaink dalokkal és versekkel köszöntötték a fellobbanó gyertyalángot. Advent vasárnapján pedig az iskolások műsora színesítette a szentmisét.
Ezúton szeretnénk megköszönni tanulóink, szüleik és pedagógusaink munkáját, a felajánlásokat és a sok szorgos kezet. Segítségükkel mind a templom előtti, mind az iskolai adventi koszorú teljes díszben pompázik, és a fenyők is karácsonyi "ruhát" öltöttek magukra.

A galéria itt megtekinthető.

Kézműves foglalkozás (2016. november 23.)


November 23-án meglátogattak bennünket intézményünk nagycsoportosai. Az óvodások és szüleik számára kézműves foglalkozást tartottunk elsős tanulóink és pedagógusaink közreműködésével. A szorgos munka gyümölcse sok szép alkotás lett. Jó volt látni a gyermekek és a felnőttek arcán az alkotás, a közös tevékenység örömét.

További fotók itt megtekinthetők.

Nagylelkű támogatói felajánlás


2016 novemberében Thomas Bayer operaénekes eladta nagybaracskai ingatlanát, és visszaköltözött szülőhazájába. A költözést megelőző napon iskolánknak ajándékozta elektromos zongoráját, amelyet örömmel vettek birtokba Sárközi János tanítványai. Köszönjük a házaspár nagylelkű felajánlását!
A galéria itt megtekinthető.

Hálaadó szentmise


Községünk fogadott ünnepén hálaadó szentmise keretében emlékeztünk az 1944. november 13-án történtekre. Ezen a napon falunk majdnem megsemmisült, ám az utolsó pillanatban egy ismeretlen orosz katona megmentette a lakosságot a biztos haláltól. Ez alkalomból mutatta be Bögi István, községünk polgármestere az iskola egykori igazgatójának, Hajdók Imrének hatodik monográfiáját, amely A falu végveszélyben címmel jelent meg. A könyvbemutató után a Megmaradás emlékműve előtt hajtottak fejet a jelenlévők.
További fotók itt megtekinthetők.

Templomunk búcsúja


Templomunk védőszentjének, Árpád-házi Szent Imrének ünnepén dr. Fekete Szabolcs atya, intézményünk lelki vezetője celebrált szentmisét, amelynek kezdetén tanulóink egy rövid jelenetben idézték meg Szent István, Imre herceg, Szent Gellért püspök és Szent Asztrik érsek alakját és államalapító királyunk fiához intézett intelmeit.
További fotók itt megtekinthetők.

Szülők és nevelők bálja


Meghívó

A Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Szülői munkaközössége
szeretettel várja Önt a
2016. november 19-én megrendezésre kerülő
Szülők és nevelők iskolai, vacsorával egybekötött jótékonysági báljára

Vendégvárás 18 órától a nagybaracskai művelődési házban.
Belépőjegy és támogatói jegy megvásárolható az iskolában és a szervezőknél.
A tombolasorsoláshoz minden felajánlást köszönettel fogadunk.A galéria itt megtekinthető.

Október 23. - koszorúzás és ünnepi műsor


A 60 évvel ezelőtti események előtt tisztelegve intézményünk képviselői koszorút helyeztek el a Köztársasági emlékműnél, majd fáklyás menettel vonultak növendékeink, szüleik és a meghívott vendégek a Művelődési Házba. Az ünnepségen először a 6. és 7. osztályosok léptek színpadra, felkészítőjük Soósné Korsós Erika és Németh Erzsébet volt. Műsorukat az óvodások megemlékezése követte, akik Aladics Katalin és Barna Zoltánné segítségével készültek a szereplésre.
A galéria itt megtekinthető.

Óvodai megemlékezés '56-ról


1956. október 23-a alkalmából közös megemlékezést tartottunk az óvodában, ahol minden csoport egy kis verssel, énekkel tisztelgett a szabadságért harcoló katonák előtt. A gyerekek által behozott képekből, játékfegyverekből, tankokból, könyvekből egy kis kiállítást készítettünk a nagycsoportban, amit minden gyerek megnézhetett a megemlékezés végén.
A galéria itt megtekinthető.

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért


Iskolánk csatlakozott "Az egészségért és a békéért! Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért" elnevezésű egyházi kezdeményezéshez.
Ennek alkalmából 2016. október 18-án 9 órakor a templomban összegyűltek tanulóink és pedagógusaink, hogy együtt fohászkodjanak.
Köszönjük Szaniszló Tibor atyának és Valkai János hitoktatónak az előimádkozást végző nyolcadikos tanulóink felkészítését.
A galéria itt megtekinthető.

Papírgyűjtés


2016. szeptember 22-én iskolánk részt vett a FBH-NP Nonprofit Kft. és a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. hulladékgyűjtési akciójában. Köszönjük községünk lakóinak a sok újság- és kartonpapírt, papír alapú kiadványt, valamint PET-palackot, amit rendelkezésünkre bocsátottak.

A galéria itt megtekinthető.

Oldalak